fbpx
Obrázek bránice, článek Bránice, blog Fitzáda

O bránici jsem toho nikdy moc nevěděla. Možná jen z dětského pěveckého sboru. Když jsme zpívali, říkal vždy sbormistr, ať se do ní "opřeme". Dodnes nevím, jestli jsem se opírala správně a o to líp zpívala nebo dýchala. Ve spojitosti se zády jsem se znalostma bránice moudřejší teprve pár let. Tedy od chvíle, kdy jsem se seznámila se zdravotním tělocvikem, kde je tzv. brániční dech základ pro provední většiny cviků a úkonů. A také díky návštěvám u různých fyzioterapeutů, kteří zasvětí do tajů bráničního dechu snad úplně každého, kdo je s bolestmi zad vyhledá. Co jsem tedy o bránici doposud objevila?

Co je bránice?

Brání něco? Zabraňuje něčemu? Bránice od slova “brána”? Bránice (lat. Diaphragma, řec. phrén) dostala svůj název opravdu nejspíše odvozením od slova BRÁNA. Podíváte-li se na obrázek výše, je vidět, že tvarem bránu opravdu připomíná (bývá přirovnávána také ke kopuli, padáku apod.). Je to dané tím, že se upíná na dolní část žeber a páteř, odkud pak stoupá do hrudního koše. Tím přehrazuje dutinu hrudní od břišní.

Bránice je jeden z největších svalů těla. Je to sval dechový a stabilizační. Dech a postura těla spolu úzce souvisí. Špatná postura vede ke špatnému dechovému stereotypu = špatný dechový stereotyp způsobuje chybnou stabilizaci trupu = chybná stabilizace způsobuje odchylky od optimální postury = abnormální postura vede ke špatnému dechovému stereotypu a zároveň k přetížení páteře a ostatních kloubů.

postura = postoj, držení těla, svalové zajištění držení těla (tedy jeho částí), ať už při výkonu pohybu nebo naopak při relaxaci-nehybnosti 

Funkce bránice

branicni dech blog fitzadaStabilizační funkce bránice

Bránice je jako píst. Při ideálním, tzv. bráničním nádechu, jde směrem dolů a tlačí na břišní dutinu (na břišní tekutiny a orgány). Tím dochází: 

  1. k roztažení žeber do stran (převážně dolní části), tzv. laterální dýchání
  2. ke zvýšení vnitrobřišního tlaku, který automaticky zapojí (zpevní) svaly břicha a zad, vč. pánevního dna, a zároveň je i lehce protáhne (při bráničním nádechu lze cítit protažení svalů kolem bederní páteře). Jde o přirozenou reakci břicha na tlak.
V tomto momentu, když připravený břišní válec udržíme zpevněný (provedeme tzv. nitrobřišní tlak - zatlačíme do břišního válce zevnitř, jako když nafukujeme balónek) a začneme vydechovat, provádíme tzv. STABILIZACI TRUPU = zpevnění břicha, trupu do pevného krunýře, do pevného válce, jedná se o tzv. "zpevněný core". 

!Stabilizační funkce může proběhnout pouze za předpokladu, že je ideáně nastavena postura (hlava-hrudník-pánev nad sebou = napřímená páteř)! 

Ostatní funkce bránice

  • umožňuje dýchání, při nádechu uvolňuje prostor plicím (oploští se, jde směrem dolů = plíce mají víc místa)
  • zapojuje se při kašli, smíchu nebo kýchání
  • umožňuje nám mluvit či zpívat
  • spouští dynamický proces vnitřních orgánů (např. ledviny se při dýchání pohybují zároveň s pohybem bránice, napomáhá peristaltice střev)

Důležitost stabilizace trupu = zpevnění trupu

STABILIZACE TRUPU připravuje celé tělo na zátěž nebo k provedení pohybu končetin. (Chceme-li si např. podat knihu z police, kopnout do míče nebo jím hodit, zvednout činku apod., vždy musí dojít ke zpevnění = stabilizaci trupu.) Trup tvoří společný základ pro pohybové činnosti končetin. Pakliže stabilizace trupu funguje dobře, je možné provádět pohyby dolních i horních končetin nezávisle na trupu, bez jeho zatěžování.

trup = krk, ramena, hrudník, záda, břicho, pánev, kyčle, hýždě

Následky nedostatečné stabilizace trupu (tedy nezapojení bránice do dechu)

Nepochopíme-li význam bránice a jejího ideálního zapojení do dechu, připravíme se o správnou stabilizaci trupu při výkonu nějaké činnosti, každodenních stereotypů pohybu (i nepohybu - dlouhé nesprávné sezení) a ve sportu. Nastává postupná bolest kloubů, svalů, degenerace a s tím spojené BOLESTI ZAD. Při nedostatečné stabiizaci trupu vykonává tělo pohyb neefektivně:

  • zapojením jiných svalů v okolí (tedy těch, které nejsou určeny primárně pro výkon pohybu či na zátěž z působení nadměrné váhy či opakované činnosti)
  • špatnou centrací/vzájemným nastavením kost-kloub
  • špatný sklon bránice i funkčnost bránice může způsobovat reflux
  • ve sportu může mít nedostatečná stabilizace za následky úrazy, slabý výkon apod.

 

Použité zdroje:
THE CONCISE BOOK OF MUSCLES, Chris Jarmey and John Sharkey, Third edition. Lotus Publishing Chichester, U.K.
ANATOMIE TĚLA V POHYBU, Theodore Dimon, Jr., Pragma
Sborník abstrakt, DNS KONGRES, Medicína pohybového systému ve sportu, 7. září 2018, Praha, Vydal. Alena Kobesová, srpen 2018
LABYRINT POHYBU, Pavel Kolář/Renata Červenková, nakladatelství Vyšehrad, 2018
Google, rehabps.com